Contact us :Tony@gofuntech.com      
contact us

contact us
Contact
Contact Us

Marketing:
   Email: Tony@gofuntech.com
   Tel: + 86 21 6877 0318
   Fax: + 86 21 6877 0319
   Add: Rm.1503, No.18, Taigu Rd., Shanghai, China

Production:
   Email: Jason@gofuntech.com 
   Tel/Fax: + 86 20 8198 5060
   Add: No.66, Zeng Cha Road, Guangzhou, China